Säkra upp ditt hem på bästa sätt

Säkra upp ditt hem på bästa sätt

Först och främst om du har en bostadsrätt eller hus ska du hålla koll på att du har ett ansvar för brandskydd. Oavsett om du äger eller enbart använder bostaden tillfälligt som en övernattningsbostad måste du säkra upp ditt hem på bästa sätt. En av de viktigaste åtgärderna är att ha ett fungerande brandskydd vilket du kommer lära dig mer om i den här artikeln.

Var uppmärksam på brandrisker

Varje år inträffar tyvärr bränder i olika delar av hemmet och anledningarna till bränderna kan variera. Oavsett vad som är anledning till att det kan inträffa en brand är ofta stress något som bidrar negativt. Dessutom handlar det ofta om att vara vaksam och medveten om risker som finns. De vanligaste rummen där brand uppkommer är:

Vanligaste anledningarna till brand

  • Köksbränder
  • Rökning
  • Levande ljus
  • Brand i elapparater
  • Elda i öppen spis

Brandvarnare och brandsläckare minskar risk för brand

Trots att olyckan kan vara framme och brand uppkomma ska du veta att brandvarnare och brandsläckare minskar risk för brand. Oavsett vilken typ av brandvarnare du väljer finns ofta rök- och värmevarnare kombinerat. Dessutom kan en brandsläckare vara skillnaden mellan en lyckad släckning och att branden sprider sig.