Att tänka på när du bygger ut hemma

Du kanske har bestämt dig för att utöka husets boyta med en tillbyggnad? Här kommer några tips på vad du behöver tänka på innan du börjar.Under uppbyggnadTill att börja med så behöver du först undersöka vilken typ av utbyggnad du får göra enligt detaljplanen. Hos stadsbyggnadskontoret får du veta hur stor tillbyggnaden får vara, vilka krav som finns för just ditt hus och förslag på hur och var tillbyggnaden kan stå på tomten.När det gäller material och byggverktyg kan det vara bra att leta efter bullerskydd och väderskydd som minskar risken för buller som stör dina grannar. Välj en byggnadsställning som både skyddar mot väder, vind och stänger inne buller om du skall bygga stort och länge.Utöver detta är faktorer som placering, storlek och utförandeteknik också viktiga att tänka på under byggnadsarbetet. Här får du fler tips från experterna.

Placering

Det är inte bara en fin utsikt med utmärkt solläge som avgör var din tillbyggnad kommer att stå. Allt beror som sagt på vad som är tillåtet enligt husets detaljplan. Därefter kan det finnas hinder som träd och en bod. Annat att tänka på är var el- och telekablarna finns, och var man kan börja bygga så att man inte kommer i vägen för vattenrör och avloppsledningar?

Storlek

Vad har du för behov när det gäller storlek? Ibland går det att spara en nämnvärd summa genom att kompromissa. Du kan till exempel ha ett fönster mindre än vad du tänkt från början, eller minska tillbyggnadsytan i stället för att köpa mycket material som inte håller hög standard.

Stil och teknik

Oftast så utgår du från det befintliga huset när det kommer till stil. Tillbyggnaden ska till viss del vara en förlängning av husets rådande stil, men behöver inte vara samma byggnadsstil. Genom att bygga den nya tillbyggnaden med samma material och teknik som användes till huvudbyggnaden får du en mer balanserad och genomtänkt arkitektur. Dessutom kan grannskapet ha en del att invända även här om tillbyggnaden sticker ut allt för mycket.