Misstänkt mögel på vinden – ta hjälp vid sanering

Misstänkt mögel på vinden – ta hjälp vid sanering

Det är viktigt att ta hand om ett hus för att det ska vara friskt och hålla standard. Om du brister i underhållet på din fastighet kan det snabbt bli en dyr historia, där mögel och annat oönskat letar sig in i skrymslen och hörn.

Det är inte ovanligt att mögel hittar in på vinden, speciellt om du inte har värme där. Fukt och kallt är ett bra klimat för mögel att frodas på. Har du fått in mögel på vinden är det en bra idé att sanera den eftersom det kan vara skadligt för hälsan med mögelsporer.

Ta alltid hjälp av experter vid sanering. Det kommer att göra det hela mycket lättare för dig själv. Du kan exempelvis använda miramix.se vid sanering. De sköter hela processen åt dig så att du kan lägga ditt fokus på andra saker.

Mögel är farligt för din hälsa

Det finns många mögelsorter som är farliga för din hälsa. En del är skadligare än andra men det är oavsett alltid bra att få bort det från din fastighet, vilket sort den än är. Du vill inte gå runt och andas in hälsofarliga sporer som i långa loppet kan orsaka besvär för andningen och på lungorna. Risken finns också att du utvecklar allergier av olika slag.