Golvvärme – Ett fördelaktigt alternativ

Diskussioner kring golvvärmens nödvändighet, dess vara eller icke vara, kommer förmodligen alltid leda till en uppdelning av två grupperingar. Hur det än är med den saken, står det ändå klart att golvvärme kan leda till en rad fördelar i hemmet beroende på fastighetens byggnation och skick, men också att det är ett fantastiskt skönt inslag, helst på platser som vanligtvis kan upplevas ha något kallare golvytor.Det finns många fördelar med golvvärme som hushåll som inte redan installerat detta, kan dra nytta av. Du frigör bland annat yta, då denna typ av värme ligger under golvet och inte längs en väg, exempelvis som ett element gör. Med en nog isolerad golvplatta får golvvärmen även ökad effekt för hela hemmets uppvärmning. Det betyder med andra ord att energikostnaderna i vissa fall kan minska, inte minst för att du även kan dra ner rumstemperaturen på det platser där golvvärme finns installerad, eftersom man inte upplever den minskade temperaturen på samma sätt med ett väl uppvärmt golv. Golvvärme är också perfekt i våtutrymmen som behöver torka och ventileras ut snabbast möjligt.Golvvärme system

Olika typer av golvvärme

Om du funderar över att faktiskt installera golvvärme finns det en markant skiljelinje mellan luftburen golvvärme och vattenburen sådan. Luftburen golvvärme leds genom ventilationsrör och drivs runt av någon form av fläktsystem, medan vattenburen såklart innehåller vatten som hettas upp och som transporteras runt i rör, ofta av järn, koppar eller polyeten. Enligt oss är den vattenburna varianten att föredra, då vatten kyls av betydligt långsammare än luft, vilket då bidrar till en minskad energiförbrukning och kostnad, sett till det andra alternativet.

Skönt och behagligt

Något som man inte får glömma bort i sammanhanget är hur skönt det faktiskt är med installerad golvvärme, helst i vissa rum. Rum som är kända för att ibland kunna upplevas som lite kyliga, till exempel badrum, är perfekt för ändamålet. Det är oerhört behagligt och mysigt att aldrig behöva oroa sig för den obehagliga känslan med en golv som är både blött och kallt mot dina nakna fötter, även vintertid.